Hydraulické agregáty na míru

Hydraulické pohonné jednotky, neboli hydroagregáty. Do této skupiny patří přímočaré motory kyvné a rotační hydromotory. Jejich úlohou je měnit energii hydraulické kapaliny na mechanický pohyb přímočarý, kyvný nebo rotační.

hydraulické agregáty

Druhy hydraulických motorů:
  • - jednočinné (plunžry)
  • - dvojčinné
  • - teleskopické 

 

Princip fungování spočívá, že Síla F působí na píst s plochou A při tlaku kapaliny p; F = A x p

 

Jednočinné motory

Písty jsou vytlačovány hydraulicky a zatlačovány vahou zvedaného mechanizmu. Výhodou je větší pevnost ve vzpěru ve vysunuté poloze, jednoduchá konstrukce a dobrá těsnost proti unikání oleje. Nevýhodou je malá výsuvná délka.

 

Dvojčinné motory

Používají jednostranně nebo oboustranně vyvedenou pístnici. Motory s oboustrannou pístnicí se pohybují v obou směrech při stejných tlacích a stejných rychlostech, pokud nejsou použité žádné průtokové ventily.

 

Teleskopické motory

Jedná se o speciálně upravené motory určené pro manipulaci s břemeny v malém prostoru s velkým rozsahem pohybů.

2013 Firmy, služby, e-shopy