Lamelové clony sníží náklady za vytápění

Zima je v plném proudu a jen těžko najdeme člověka, který by neměl snahu alespoň chvíli ušetřit za teplo. U lidí v bytech nebo rodinných domcích toho lze docílit poměrně snadno, ale co taková průmyslová hala? Tady už nastává podstatně větší problém, jelikož hala se těžko vytápí, ale za to velmi snadno větrá, v případě otevření vrat. Jak zabezpečit to, aby nám teplo z haly neuniklo a my neprodělávali tisíce korun? Jednoduše, instalací lamelových clon.

lamelové clony

Lamelové clony

Samotné clony, jak již úvodní text zmiňuje plní především funkci toho, že umožní například průchod osob nebo průjezd vysokozdvižných vozíků, přičemž nedojde k téměř žádnému úniku tepla a vyvětrání průmyslové haly.

Konstrukce lamelových clon

Lamelové clony jsou zkonstruovány plastu. Konkrétně se jedná o měkčené PVC, tvarované pásů. Vlivem tohoto konstrukčního řešení se stávají jednou z nejúspornějších variant uzávěru proti průvanu v hale. Existuje hned několik druhů lamelových clon, stačí si jen vybrat, podle konkrétního řešení:

Posuvné clony

Tyto clony jsou určeny především do provozů, kde se nadměrně pohybují spíše zaměstnanci než vysokozdvižné vozíky. Nejsou určeny pro průjezd, protože při zavřené poloze hrozí poškození pojezdového mechanismu. Tento typ je umístěn v kolejnicích, zákazník si může vybrat, zda chce umístit kolejnice nad otvor nebo dovnitř otvoru. Instalace do výšky 5 m.

Shrnovací clony

Tato clona je stejně jako posuvná varianta určena pro průchody osob. Pokud je potřeba projet s technikou, clonu je možné jednoduše shrnout na bok. Stejně tak je možné ji mít shrnutou po většinu roku, kdy se v hale netopí. Nejsou určeny pro průjezd, protože při zavřené poloze hrozí poškození pojezdového mechanismu. Tento typ clon můžete najít zejména v auto myčkách. Instalace do výšky 3,5 m.

Clony s předsazením

Pokud si to konstrukční řešení žádá, je nutné použít pomocnou konstrukci, kterou je potřeba ukotvit ke stěně pomocí konzol nebo bočních stojny. Tato konstrukce je poté po obvodu osazena lamelovými clonami. Clony poté slouží jako ochrana proti průvanu.

Pevné clony

Tento typ clon je primárně instalován dovnitř otvoru, případně nad otvor. Po připevnění nosné konstrukce se na ni zavěsí jednotlivé lamely, které poté plní svůj účel.

lamelové clony

Výhody lamelových clon

  1. Rychlost průchodu při zavřené poloze.
  2. Úspora energie při vytápění.
  3. Výrazné tlumení hluku.
  4. Snížení znečištění prostor.

2013 Firmy, služby, e-shopy